Monday, October 15, 2007

Wentylacja mechaniczna zdecentralizowana

W polskiej normie PN/B-03430 dopuszczono stosowanie takiej wentylacji, „działającej niezależnie w każdym mieszkaniu (lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań". W katalogach firmowych można spotkać określenie wentylacja jednorurowa, które pochodzi z języka niemieckiego, ponieważ systemy tego rodzaju oferowane na naszym rynku pochodzą głównie z krajów niemieckojęzycznych, gdzie są szeroko stosowane. Nazwa system wentylacji jednorurowej podkreśla jego ważną cechę, tzn. stosowanie wspólnego przewodu pionowego do podłączania wielu wentylatorów znajdujących się w pomieszczeniach w nie wyposażonych.

System ten działa na zasadzie wentylacji podciśnieniowej. Zainstalowane wentylatory w pomieszczeniach, gdzie powstaje najwięcej zapachów i wilgoci, takich jak kuchnie, łazienki, toalety wytwarzają podciśnienie w całym mieszkaniu. Podciśnienie powoduje statyczny napływ świeżego powietrza poprzez elementy nawiewne umieszczone w ścianach zewnętrznych budynku w pomieszczeniach mieszkalnych: w pokoju dziennym, gabinecie, sypialniach. Następuje wymiana powietrza w tych pomieszczeniach, ponieważ panujące podciśnienie wymusza dalszy przepływ powietrza do strefy przejściowej, tzn. korytarza, holu, przedpokoju i dalej do pomieszczeń higeniczno-sanitarnych i kuchni, skąd za pośrednictwem wentylatorów, podłączonych do wspólnych pionowych przewodów wentylacyjnych, odprowadzane jest na zewnątrz budynku. Wymiana powietrza w mieszkaniu odpowiada przy tym ilości powietrza odprowadzonej przez wentylatory, pod warunkiem, że zostanie zapewniony dopływ świeżego powietrza realizowany za pośrednictwem elementów nawiewnych. Dla zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania wentylacji w mieszkaniu elementy nawiewne należy montować w sypialniach, pokojach dziecięcych i dziennych.

Czy klimatyzacja może być przyczyną przeziębień?

Urządzenia klimatyzacyjne, podobnie jak każde inne, powinny być właściwie dobrane i użytkowane.
Stosowanie klimatyzacji ma na celu zapewnienie w pomieszczeniu komfortu cieplnego. Składa się na to odpowiednia temperatura w pomieszczeniu, właściwe rozprowadzenie powietrza przez klimatyzator, wilgotność powietrza.
Bardzo istotnym czynnikiem, zwłaszcza przy nasilonym upale, jest utrzymywanie różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz nieprzekraczającej 8oC. Gdy okres przebywania ludzi w klimatyzowanym pomieszczeniu jest krótszy niż 3 godziny, różnica temperatur nie powinna przekraczać 5oC. Związane jest to z koniecznością aklimatyzacji ludzi do warunków otoczenia.
Przy właściwie zaprojektowanej klimatyzacji strumień nawiewanego powietrza nie powinien wywołać uczucia przeciągu.
Zależnie od indywidualnych możliwości montażu i preferencji użytkownika klimatyzator powinien być tak zlokalizowany, by ruch powietrza był jak najmniej odczuwalny, a prędkość nawiewu nie przekraczała wartości dopuszczalnych.
Wskazane jest, aby klimatyzator pracował przy najniższych prędkościach nawiewu powietrza chłodzącego. Reasumując, właściwie dobrana klimatyzacja poprawi warunki panujące w pomieszczeniu nie przyczyniając się do przeziębień przebywających w nim osób.